Каква е целта на модела 1:1?

  • Да развие дигиталната компетентност на учители и ученици

  • Да “стъпи” на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предметни области, проекти

  • Да развие умения за XXI век, като пести време и оптимизира учебните процеси

  • Да поощрява сътрудничество между учениците във всички учебни часове и по различни учебни задачи

  • Да отдалечи учениците и учителите от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет представят

  • Учителите и учениците да започнат да използват уменията си, за да създават реални продукти и съдържание

  • Да се осъзнае, че технологиите не са изолирана, обособена част на учебния процес, а се превръщат в естествен и достъпен инструмент за справяне с ежедневните предизвикателства.

1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

 

За реализиране на 1:1 най-често се използват лаптопи или таблети при постоянна връзка на устройствата с интернет.

 

При учебен процес по модела "Едно към едно" учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг голям набор от съдържание). Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.