Кога работи моделът 1:1?

При модела 1:1 най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия.

 

Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда).

Би трябвало устройствата да бъдат лични и да се носят вкъщи, свързаните към тях електронни профили (name@zaimov-pl.com) да бъдат единният достъп до учебни ресурси и други хора. Електронните профили дават достъп до нужното съдържание (домашна работа, тестове, документи, бланки и пр.) навсякъде и по всяко време.