Кога 1:1 е приложен успешно?

+ Добро планиране на учебните занятия

+ Наличие на добре запознат учителски екип и организация като цяло

+ Устройствата могат да се използват във всеки учебен клас, всяка класна стая (или друга среда)

+ Учениците да могат да използват устройствата свободно без допълнителни инструкции

+ Устройствата да бъдат лични и да се носят вкъщи, а свързаните профили (по модела name@school.bg) да бъдат единният достъп до учебни ресурси

+ Да има достъп до електронно съдържание (домашна работа, тестове, документи и т. н.) навсякъде и по всяко време.