Иновативни подходи в обучението

Резултати от класирането може да проверите в профила на ученика на сайта на Министерство на образованието и науката

received_1237700776817546.jpeg

Прием в СУ "Стоян Заимов" за учебната 2022/2023 година

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Две паралелки с профил:

- "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и информационни технологии) с разширено изучаване на Английски език

- "Природни науки" (Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда) с разширено изучаване на Английски език и обучение по модела 1:1

Иновативни подходи към обучението

received_723136975445606.jpeg

Нашите цели

+ Да бъдем креативни
+ Да уважаваме традициите
+ Да разбираме света и да бъдем отговорни
+ Да подготвим активно и конкурентно младо поколение
+ Да помним, че светът не почва от нас, но ние можем да го променим

Профилиращи предмети

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език

     Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии

* балообразуване: Удвоена оценка от НВО по Математика, удвоена оценка от НВО по Български език и литература, оценката от свидетелството за завършено основно образование по чужд език и информационни технологии.

Профил "Природни науки" с разширено изучаване на английски език

     Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

* балообразуване: Утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценката от свидетелството за завършено основно образование по Биология и здравно образование, оценката по Химия и опазване на околната среда.