Male Student
Playing on the Computer
Learning with Tablets
received_723136975445606.jpeg

Какво е 1:1?

"1:1"(едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. 

Обучението по този модел дава възможност за осъществяване на проекто - базираното обучение, водещо до практическо приложение на знанията, до развитие на различни умения в младите хора.

ОБУЧЕНИЕ ПО МОДЕЛА 1 : 1
САМО В СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - ПЛЕВЕН

Като единствено Google референтно училище в областта, през учебната 2022/ 2023 година СУ “Стоян Заимов” - Плевен ще осъществява обучение по модела 1 : 1. Новозаписаните ученици в паралелката “Природни науки” (биология и химия) в 8 клас, ще имат възможността да бъдат част от съвременното световно обучение. В учебните часове ученици и учители ще работят с Chrombook и всички разширени приложения на Google Workspace. Те ще са пионерите в областта, прилагащи този модел на образователни технологии.

565456453.JPG

Какво е Google reference school?

Това е училище, което е признато от Google за използването на технологиите, облачната платформа Google Workspace for education и устройствата Chromebook за оптимизиране и подобряване на учебния процес. Училището има желание да споделя своя опит и добра практика с други училища и да промотира продуктите на Google за образованието.

СУ ,,Стоян Заимов” е училище, в което учители, ученици и администрация, използват с преференции всички технологии (приложения) на Google Workspace.

Всички от референтното училище имат защитени профили в училищния домейн, създаден към Google.

Телефон

064 / 678 11

И-мейл

Последвайте ни

  • Facebook
1_1_cct_bg_landing-400x250.jpg

Каква е целта на модела 1:1

1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки уче...

model_1to1_img2-removebg-preview-removebg-preview.png

Кога работи моделът 1:1

При модела 1:1 най-важен е учителският екип и организацията и планиран...

how_to_do_1to1-removebg-preview.png

Кога 1:1 е приложен успешно

При добро планиране на учебните занятия. Има наличие на добре запознат учител...